Servicii

Servicii / Garanție

Garanția HANEX®

Hyundai L&C Europe GmbH garantează în mod expres că va repara sau va înlocui gratuit produsul dacă apar defecte de fabricație în maximum 10 ani de la montaj.

În cazul în care Hyundai L&C Corporation (mai jos “Hyundai”) sau agentul autorizat constată că a apărut un defect acoperit de garanție în ultimii 10 ani, va repara sau va înlocui, la alegerea sa, plăcile de Hanex defecte în conformitate cu prevederile și excluderile menționate mai jos.

Hyundai garantează cumpărătorului că produsul Hanex®, atunci când este prelucrat și montat de un fabricator certificat Hanex®, trebuie să fie fără defecte. Sub incidența garanției, agenților autorizați ai Hyundai trebuie să li se permită suficient timp și posibilitatea inspectării produsului pentru a evalua situația și a răspunde. Toate deciziile cu privire la existența unor defecte de producție sau care afectează această garanție se iau de către Hyundai și sunt definitive și obligatorii pentru toate părțile. Garanția limitată de 10 ani se aplică materialului Hanex® care a fost depozitat, manipulat, prelucrat și montat în maniera recomandată în ghidul fabricatorului. Daunele cauzate de prelucrarea și montarea materialului sunt în sarcina fabricatorului/montatorului. Varianțele minore de culoare și model (tipar) – obișnuite în acest sector sau inevitabile d.p.d.v. tehnic- nu vor fi considerate un neajuns, un defect. Numai o anumită gamă de produse Hanex® este potrivită pentru aplicații de exterior. Această garanție este limitată în mod expres la produsele aprobate de Hyundai.


Garanția HANEX® DE 10 ANI NU ACOPERĂ:


- Materiale și/sau servicii care nu au fost achitate integral
- Nerespectarea recomandărilor Hyundai pentru depozitare, manipulare, prelucrare, montare, întreținere și curățare
- Deteriorări cauzate de accidente sau abuzuri
- Acțiuni naturale
- Manoperă necorespunzătoare de fabricare și montaj
- Expunerea la temperaturi extreme (folosiți întotdeauna un suport)
- Produse montate care sunt mutate sau reparate de oricine altcineva în afară de un fabricator autorizat
- Produse folosite în aplicații de exterior
- Variații de culoare în raport cu mostrele
- Defecte generate de suport inadecvat sau de mișcări structurale
- Expunerea la chimicale și detergenți duri sau corozivi
- Greutate excesivă plasată pe suprafață
- Aspectul muchiilor, rosturilor, îmbinărilor cauzate de fabricare și montaj improprii
- Aspectul rosturilor sau îmbinărilor nu este acoperit de garanție
- Reparații suplimentare care includ, dar nu se limitează la modificări sanitare, electrice, de mobilier, de pardoseală care ar putea fi necesare pentru a repara sau înlocui produsul acoperit de această garanție
- Condiții minore, cum ar fi zgârieturi, pete, arsuri, care pot fi remediate urmărind instrucțiunile de întreținere și curățare
- Nicio altă garanție implicită sau explicită nu este făcută, inclusiv vandabilitatea sau potrivirea cu un anumit scop. Cu excepția celor prevăzute aici, Hayundai nu este răspunzătoare pentru nicio pierdere directă, incidentală sau pe cale de consecință ca urmare a incapacității de a utiliza Hanex®.